Nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất có đặc điểm

A.

Cao nhất ở vùng chí tuyến và thấp dần về hai phía 

B.

Cao nhất ở xích đạo và giảm dần về hai cực 

C.

Chênh lệch trong vùng nội tuyến là không đáng kể

D.

Ý a và c đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ý a và c đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...