Những quốc gia xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới là: 

A.

Trung Quốc, Ấn Độ

B.

Thái Lan, Việt Nam

C.

Ấn Độ, Hoa Kì

D.

Trung Quốc, Hoa Kì

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thái Lan, Việt Nam

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.