Những trường hợp nào sau đây cần làm đơn ?
1.Em muốn làm lớp trưởng của lớp.
2. Em muốn đi học thêm môn Toán.
3. Em muốn xin cấp thẻ đọc sách ở thư viện trường.
4. Em muốn vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
5. Em muốn tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường
6. Em muốn chuyển sang lớp khác.

A.

3, 4, 6

B.

1, 2, 3

C.

4, 5, 6

D.

2, 4, 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...