Nội dung của văn bản “Cổng trường mở ra” và văn bản “Mẹ tôi” có điểm gì giống nhau?

A.

Nói về ý nghĩa lớn lao của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người

B.

Nói về người cha nghiêm khắc

C.

Nói về tình cảm thiêng liêng, sâu nặng của cha mẹ đối với con cái.

D.

Nói về tình yêu thiên nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.