Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển?

A.

Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

B.

Chi phí quốc phòng thấp.

C.

Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài.

D.

Vai trò quản lý điều tiết của Nhà nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.