Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của Bộ chính trị Trung ương Đảng ta trong đông - xuân 1953 -1954?

A.

Trong vòng 18 tháng chuyển bại thành thắng.

B.

Tập trung lực lượng tiến quân vào những hướng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu.

C.

Tránh giao chiến ở miền Bắc với địch để chuẩn bị đàm phán.

D.

Giành thắng lợi nhanh chóng về quân sự trong đông - xuân 1953 – 1954.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...