Nối hai đầu dây mọt máy phát điện xoay chiều một pha (bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây máy phát) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần. Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 16 W. Khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 20 W. Khi roto quay với tốc độ 3n vòng/ phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch xấp xỉ:

A.

21,76 W.

B.

23,42 W.

C.

17,33 W.

D.

20,97 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi tốc độ quay là n: Ta gán img1 Khi đó : img2 Khi tốc độ quay là 2n thì ta có: img3 img4  Từ (1) và (2) suy ra : img5  Khi tốc độ quay là 3n, ta có: img6 img7   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...