Nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bắc Kì là        

A.

Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội).

B.

Số nhà 312 phố Khâm Thiêm (Hà Nội).

C.

Số nhà 48 phố Hàng Ngang (Hà Nội).

D.

Số nhà 312 phố Hàm Long (Hà Nội).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.