Ở động vật có túi tiêu hóa, túi tiêu hóa có 1 lỗ thông duy nhất ra ngoài. Lỗ thông vừa làm chức năng của miệng, vừa làm chức năng của hậu môn. Ở nhóm động vật này, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức:

A.

tiêu hóa nội bào

B.

tiêu hóa ngoại bào

C.

tiêu hóa ngoại bào và nội bào

D.

túi tiêu hóa

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ở động vật có túi tiêu hóa thức ăn vừa được tiêu hóa ngoại bào, vừa được tiêu hóa nội bào.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...