** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường.

Phép lai nào cho nhiều biến dị kiểu gen nhất?

A.

XAXaBB x XAYBb và XAXaBb x XaYBb.

B.

XAXaBb x XAYBb và XAXaBb x XaYBb.

C.

XAXaBb x XaYBb. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

XAXaBb x XAYBb và XAXaBb x XaYBb.

Muốn thế hệ sau xuất hiện nhiều biến dị kiểu gen nhất:

Về tính trạng màu lông, kiểu gen của P là:

     XAXa x XAY hoặc XAXa x XaY

Về tính trạng hình dạng mào, P có kiểu gen Bb x Bb.

Xét cả hai tính trạng, kiểu gen của P có thể:

    XAXaBb x XAYBb hoặc XAXaBb x XaYBb

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.