Ở miền nhiệt đới nơi có thể trồng được lúa mì là:

A.

Các đồng bằng châu thổ 

B.

Các vùng núi, cao nguyên

C.

Các cao nguyên đất đỏ

D.

Các đồng bằng ven biển

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các vùng núi, cao nguyên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.