Ở một số sinh vật như một vài loài nấm và tảo, tế bào phân chia liên tiếp nhiều lần nhưng không trải qua giai đoạn phân chia tế bào chất. Điều này dẫn đến kết quả nào sau đây?

A.

Số lượng nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào giảm.

B.

Các tế bào có kích thước lớn và chứa nhiều nhân.

C.

Tế bào bị ức chế sự nhân đôi của ADN.

D.

Tạo thành một lượng lớn các giao tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

tạo thành các tế bào có kích thước lớn và chứa nhiều nhân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...