Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:

A.

0,0392DD +0,9604Dd + 0,0004dd =1                         

B.

0,9604DD+ 0,0392Dd + 0,0004dd =1

C.

0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1                         

D.

 0,64DD + 0,34Dd+ 0,02dd =1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc img1  Tần số alen img2 

Cách giải:  Người bạch tạng chiếm 0,04% img3 tần số alen img4 tần số alen D=0,98 Cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,9604DD+ 0,0392Dd + 0,0004dd=1

Vậy đáp án là B              

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...