Ở người, tính trạng hói đầu do một gen quy định. Gen B quy định hói đầu, alen b quy định kiểu hình bình thường. Kiểu gen Bb quy định hói đầu ở nam và bình thường ở nữ. Trong một quần thể cân bằng di truyền, trung bình cứ 10000 người thì có 100 người bị hói. Một người đàn ông bị hói đầu kết hôn với một người nữ không bị hói đầu, xác suất cặp vợ chồng này sinh được một đứa con gái không bị hói đầu là         

A.

A: 37,63%

B.

B: 0,99%

C.

C: 25%

D.

D: 49,75%

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 - Quần thể đang CBDT: img1

+ img2 

+ Quần thể: img3 

+ img4 hói đầu img5 img6img7 

GT:                 img8         img9  img10 sinh 1 con gái không hói đầu img11   

Vậy đáp án đúng là: D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.