Ở phân lớp 3d số electron tối đa là:

A.

6.

B.

10. 

C.

14. 

D.

18. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Số e tối đa của các phân lớp: s là 2, p là 6, d là 10, f là 14 Hướng dẫn giải: Số e tối đa của phân lớp 3d là 10.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...