Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai gen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường, có xảy ra hiện tượng hoán vị gen với tần sô 17%. Cho ruồi giấm cái thân xám, cánh dài giao phối với ruồi giấm đực thân xám, cánh dài thu được đời con F1 có kết quả phân li kiểu hình là:         

A.

250 con thân xám, cánh dài; 75 con thân xám, cánh cụt; 75 con thân đen cánh dài.

B.

 17 con thân xám, cánh dài; 83 con thân xám, cánh cụt; 83 con thân đen, cánh dài; 217 con thân đen, cánh cụt.

C.

 100 con thân xám, cánh dài; 200 con thân xám, cánh cụt; 100 con thân đen, cánh dài.

D.

 283 con thân xám, cánh dài; 17 con thân xám, cánh cụt; 17 con thân đen, cánh dài; 83 con thân đen, cánh cụt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

P: (cái) img1(đực) img2  G: img3                 img4 Đen cụt img5  Xám cụt img6  (Đề bài không chặt chẽ do không có cơ sở dữ liệu để biện luận kiểu gen của (P). Muốn giải bài này ta phải dựa vào đáp án. Nhín vào đáp án ta thấy đều xuất hiện các tính trạng đen và cụt là các tính trạng lặn img7 KG của (P) là KG dị hợp về hai cặp gen. Lại có hoán vị ở ruồi giấm chỉ xảy ra ở 1 giới img8 ruồi đực AB/ab Xét 2 TH. TH1 ♀ img9 , TH2 ♀img10img11 TH1 cho ra đáp án D. TH2 không cho ra đáp nào trong đề bài )

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.