Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ, (P), trong tổng số các ruồi thu được ở F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt , mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 là:             

A.

45,0%        

B.

30,0%                  

C.

60,0%

D.

7,5%

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cho lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt đỏ thu được F1 có ruồi mắt trắng → Ruồi cái mắt đỏ có kiểu gen dị hợp img1  P: img2  img3  thân đen cánh cụt, mắt trắng (aabbdd) chiếm tỷ lệ img4 aabb. img5 (Vì ruồi giấm HVG chỉ xảy ra ở 1 bên) img6 Dị hợp chéo : img7  Xét P: img8  Có : img9  Có : img10  img11  img12

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...