Ông A gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 0,65% một tháng. Đúng một năm sau ông A cần rút hết cả gốc và lãi, hỏi ông A rút được bao nhiêu tiền?         

A.

215,169 triệu đồng.

B.

216,269 triệu đồng.

C.

215,269 triệu đồng.

D.

216,169 triệu đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Công thức lãi kép: img1 trong đó: + T: Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn + M: Tiền gửi ban đầu + r: lãi suất định kì (%) + n: số kì hạn tính lãi Cách giải: Theo công thức lãi kép img2 (triệu đồng).

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.