Peptit X và peptit Y có tổng liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3 cần dùng 22,176 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,18 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Phần trăm khối lượng peptit Y trong E gần với:               

A.

A: 91,0%

B.

B: 82,5%

C.

C: 82,0%

D.

D: 81,5%  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  img1  Bảo toàn nguyên tố Oxi: img2  img3  img4(thêm) = 0,04 →nX = 0,01; nY = 0,03 img5   

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...