Phát biểu nào dưới đây về ánh sáng đơn sắc là đúng?         

A.

A: Đối với các môi trường khác nhau ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng.

B.

B: Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá trị

C.

C: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số hoàn toàn xác định

D.

D: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số và màu sắc xác định. Ánh sáng đơn sắc khi truyền qua lăng kính không bị tán sắc mà chỉ bị lệch về phía đáy của lăng kính. Các ánh sáng khác nhau thì góc lệch sẽ khác nhau.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...