Phát biểu nào sau đây là đúng?    

A.

A: Propan-2-amin là amin bậc 1.

B.

B: HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH có tên bán hệ thống là axit a-aminoglutamic.

C.

C: (CH3)2CH-NH-CH3 có tên thay thế là N-meyl-propan-2-amin.

D.

D: Triolein có công thức phân tử là C57H106O6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A. Đúng, Cấu tạo của propan-2-amin: CH3-CH(NH2)-CH3  đây là amin bậc 1.

B. Sai, HOOC-[CH2]2-CH(NH2)-COOH có tên bán hệ thống là axit α-aminoglutaric.

C. Sai, (CH3)2CH-NH-CH3 có tên thay thế là N-metylpropan-2-amin.

            Lưu ý: Khi gọi tên một hợp chất hữu cơ giữa chữ và chữ sẽ không có dấu “ - ” ; giữa số và chữ sẽ có dấu “ - ” ; giữa số và số sẽ có dấu “ , ”.

D. Sai, Triolein có công thức phân tử là C57H104O6.  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...