Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Ở điều kiện thường, các kim loại đều ở thể rắn.

B.

Các kim loại đều có duy nhất một số oxi hóa trong mọi hợp chất.

C.

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

D.

Ở điều kiện thường, các kim loại đều nặng hơn nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.