Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về aminoaxit ?    

A.

A: Dung dịch aminoaxit luôn đổi màu quỳ tím

B.

B: Là hợp chất hữu cơ đa chức

C.

C: Hầu hết ở thể rắn, ít tan trong nước.

D.

D: Aminoaxit tồn tại trong thiên nhiên thường là α-aminoaxit

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A. sai, NH2CH2COOH, NH2CH(CH3)COOH…không làm đổi màu quỳ tím.

B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).

C. Amino axit là chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước vì tồn tại ở dạng ion lưỡng cực.  

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...