Phương trình chính tắc của img1 có khoảng cách giữa các đường chuẩn bằng img2 và tiêu cự bằng img3

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Gọi phương trình elip là img1. Theo bài ra ta có img2 img3. Vậy phương trình elip là img4.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.