Phương trình img1 có tổng tất cả các nghiệm bằng  

A.

1

B.

img1 

C.

-1

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Tổng các nghiệm là img2  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.