Phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa có tần số dao động là 1 (Hz). Biết rằng tại thời điểm ban đầu cật qua li độ x0 = 5 (cm) theo chiều dương với vận tốc v0 = 10π (cm/s).

A.

x = 3cosπt − (cm).

B.

x = 2cos4πt − (cm).

C.

x = 5cos2πt − (cm).

D.

x = 6cos3πt + (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x = 5cos2πt − (cm).

Tần số góc ω = 2πf = 2π.1 = 2π (rad/s).

           .

Biểu thức của x và v có dạng:

Tại t = 0, có:     

Phương trình x = 5cos2πt − (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.