Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

A.

Nilon-6,6.

B.

Poli (metyl metacrylat).

C.

Polietilen.

D.

Poli (vinyl clorua).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Ghi nhớ một số tơ được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng như: nilon-6, nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat) hay tơ lapsan,…

Hướng dẫn giải: Nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Các polime còn lại được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...