Sản lượng đường mật tăng đến đỉnh điểm vào năm 2005 và đạt được bao nhiêu triệu tấn?

A.

Hơn 1 triệu tấn.

B.

Hơn 1,1 triệu tấn.

C.

Hơn 1,2 triệu tấn.

D.

1,5 triệu tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hơn 1,1 triệu tấn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.