Sản lượng thủy sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ lớn hơn Bắc Trung Bộ chủ yếu do:

A.

Vùng biển rộng, thềm lục địa sâu hơn.

B.

Nguồn lợi thủy sản phong phú hơn.

C.

Bờ biển dài, nhiều vùng, vịnh hơn.

D.

Bão hoạt động với tần suất nhỏ hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sản lượng thủy sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ lớn hơn Bắc Trung Bộ chủ yếu do vùng có nguồn lợi thủy sản phong phú hơn, với 2 ngư trường lớn: Ninh Thuận - Bình Thuận và Hoàng Sa – Trường Sa.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...