Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian các sự kiện trong quan hệ Việt - Mỹ

1) Tổng thống Clitơn tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế.

2) Hợp tác trong quan hệ đồng minh chống phát xít.

3) Đối đầu căng thẳng thắng trong cục diện chiến tranh lạnh.

4) Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương.

A.

 4-1-3-2.

B.

3-1-2-4.

C.

2-1-4-3.         

D.

 2-3-1-4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sắp xếp, liên hệ. Cách giải: 2) Hợp tác trong quan hệ đồng minh chống phát xít (1945) 3) Đối đầu căng thẳng thắng trong cục diện chiến tranh lạnh (1954 - 1975) 1) Tổng thống B.Clitơn tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế (1994) 4) Tổng thống B.Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương (2016).

Đáp án đúng là D!             

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.