Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta gặp những khó khăn gì?         

A.

Giặc ngoại xâm, nạn dốt.

B.

Nạn đói, khó khăn về tài chính, nạn dốt và giặc ngoại xâm.

C.

 Nạn đói và khó khăn về tài chính.

D.

Giặc ngoại xâm, khó khăn về tài chính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.