Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi trở thành “Lục địa mới trỗi dậy” vì

A.

Cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ, quyết liệt.

B.

Hầu hết các nước ở châu Phi đã giành được độc lập.

C.

Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

D.

Cuộc đấu tranh ở đây đã làm nang chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Cách giải: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, châu Phi được coi là “lục địa ngủ kĩ” do phong trào đấu tranh giành độc lập ỏ khu vực này chưa phát triển mạnh. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơ bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ, quyết liệt, biến Châu Phi trở thành “Lục địa mới trỗi dậy”. Sai lầm và chú ý: so sánh phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai.   Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.