Sau đó, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở thành phố nào?

A.

Kiép.

B.

 Minxcơ.

C.

Mátxcơva.

D.

Pêtơrôgrát.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.