Sau khi khai triển và rút gọn, biểu thức img1 có bao nhiêu số hạng?         

A.

32.

B.

27.

C.

29.

D.

28.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 img2  Ta tìm các số hạng trong hai khai triển có cùng luỹ thừa của x, tức img3 Suy ra :img4 Vậy trong khai triển đã cho có tất cả img5 số hạng.   Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.