Sau khi kết hôn với anh G (26 tuổi), chị L (22 tuổi) quyết định học thêm cao học để lấy bằng Thạc sĩ nhưng anh G không cho phép, nhiều lần ngăn cản. Mẹ anh G cho rằng, con gái đã lấy chồng rồi thì không được phép đi học nữa, bà bắt chị L ởnhà để sinh con. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A.

Mẹ anh G và anh G.        

B.

Anh G.        

C.

Chị L.        

D.

Mẹ anh G.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Sau khi kết hôn với anh G (20 tuổi), chị L (18 tuổi) quyết định học thêm cao học để lấy bằng Thạc sĩ nhưng anh G không cho phép, nhiều lần ngăn cản. Mẹ anh G cho rằng, con gái đã lấy chồng rồi thì không được phép đi học nữa, bà bắt chịL ởnhà đểsinh con. Mẹ anh G và anh G vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

Vì vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...