Số điểm chung của hai đồ thị hàm số img1img2 là bao nhiêu?         

A.

 img1 điểm chung.        

B.

img1 điểm chung.        

C.

img1 điểm chung.         

D.

 img1điểm chung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 

Phương trình hoành độ của 2 đồ thị là img1. Suy ra số điểm chung của hai đồ thị hàm số là 3.  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...