Số học sinh thích chơi cờ vua của lớp 5A là 7 em, chiếm 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có tất cả bao nhiêu học sinh?

A.

35 học sinh

B.

30 học sinh

C.

32 học sinh

D.

36 học sinh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lớp 5A có số học sinh là: $7 \times 100:20 = 35$ (học sinh) Đáp số: 35 học sinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.