Số tự nhiên thỏa mãn phương trình: .A42+C41=5n-4 là

A.

3.

B.

4.

C.

6.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thay từng tọa độ vào phương trình thấy n=4 thỏa mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.