Sóng dừng hình thành trên mặt một sợi dây đàn hồi OB với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền v = 400cm/s. Hỉnh ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có biên độ A = 2cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005s và 0,015s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là các đường (2) và (3). Biết xM là vị trí phần tử M của sợi dây lúc chuỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất từ phần tử M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với phần tử M là: img1   

A.

28,56cm.

B.

24cm.

C.

24,66cm

D.

28cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1 

Sóng tới tại B có biên độ A=2cm img2 sóng dừng có biên độ 2A = 4cm GT img3 mà thời điểm 2 và thời điểm 3 dây đối xứng với nhau qua trục img4 

Li độ img5 chính bằng biên độ dao động của điểm M trên dây Khoảng cách từ điểm M đến nút gần nhất là img6 

Điểm có cùng biên độ với M, sẽ nằm ở bó sóng cuối cùng, luôn dao động ngược pha với M. Từ hình vẽ ta có: img7   

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.