Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của quần thể sinh vật có ý nghĩa trong chăn nuôi:

A.

tạo sự cách li sinh sản.

B.

điều chỉnh tỉ lệ đực cái cho phù hợp.

C.

tạo điều kiện sinh sản với tốc độ nhanh.

D.

giữ tỉ lệ giới tính trong quần thể là 1 : 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

điều chỉnh tỉ lệ đực cái cho phù hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...