Sự khác nhau về nguồn lực tự nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc là gì?           

A.

Đông Bắc núi cao hiểm trở còn Tây Bắc là núi thấp.

B.

Tây Bắc giàu tài nguyên khoáng sản hơn Đông Bắc.

C.

Tiềm năng về thủy điện ở Tây Bắc lớn hơn Đông Bắc.

D.

Tài nguyên rừng ở Tây Bắc còn nhiều hơn Đông Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...