Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ

A. Dẫn tới trong cơ thể có dòng tế bào bình thường và dòng mang đột biến.
B. Dẫn tới tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến.
C. Chỉ có cơ quan sinh dục mang đột biến.
D. Chỉ các tế bào sinh dưỡng mang đột biến.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...