Sự kiện thể hiện sự biến đổi lớn về chính trị của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

sự ra đời của nước Dân chủ Nhân dânTrung Hoa và sự thành lập hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.

B.

tập đoàn Tưởng Giới Thạch chạy sang đài Loan và tuyên bố tự trị.

C.

Trung Quốc thu hồi được Hồng Kông.

D.

Sự ra đời của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Sự ra đời của nước Dân chủ Nhân dânTrung Hoa và sự thành lập hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.