Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:

A.

Khí đốt và tài nguyên sinh vật

B.

Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất

C.

Dầu mỏ và tài nguyên nước

D.

Bức xạ mặt trời và tài nguyên sinh vật

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.