Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có khối lượng 50 (g) dao động điều hòa, với động năng Ed = 3(1 - cos10t) (mJ). Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ dài s của con lắc bằng:

A.

6,92 cm.

B.

3,6 cm.

C.

13,85 cm.

D.

4,6 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1 img2  img3  Mà: img4 Khi: img5 .

Con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương img6

Vậy đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.