Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn img1 là một đường tròn có bán kính bằng:         

A.

12.

B.

24.

C.

6.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Có img1

 

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...