Theo bài đọc “Cóc kiện trời”, Trời có thái độ như thế nào khi thấy Cóc lên làm náo loạn thiên đình ?

A.

Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội.

B.

Trời cho Cóc vào trình bày nguyên do.

C.

Trời đóng chặt cửa không cho Cóc vào.

D.

Trời sai thần Sét nhốt Cóc vào ngục tối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...