Theo bài đọc “Trồng rừng ngập mặn”, hậu quả của việc diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp là gì ?

A.

Các phương án nêu ra đều đúng

B.

Lá chắn bảo vệ để biển không còn

C.

Đê điều dễ bị xói lở

D.

Đê điều dễ bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.