Thực chất (nội dung) của chọn lọc tự nhiên là:

A.

Quá trình tạo loài mới.

B.

Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.

C.

Quá trình hình thành các nòi mới về thứ mới.

D.

Quá trình tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị bất lợi đối với sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quá trình tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị bất lợi đối với sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...