Thực hiện giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp A, B trên mặt nước có phương trình dao động lần lượt là img1 mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Tính từ đường trung trực của đoạn AB, điểm M trên mặt nước có hiệu đường đi đến hai nguồn bằng 15 cm sẽ nằm trên đường:

A.

Cực tiểu thứ ba.

B.

Cực tiểu thứ hai.

C.

Cực đại bậc 3.

D.

Cực đại bậc 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Bước sóng của sóng img1 cm. Xét tỉ số img2M thuộc cực tiểu thứ 3.  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.